Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

03.02.2010

Oznámení o partnerství se společností postregistr.cz, s.r.o.

Vážení zákaznicí a obchodní partneři

Společnosti postregistr.cz, s.r.o., a EDITEL CZ s.r.o., uzavřely v lednu 2010 obchodní partnerství, které je zaměřeno na prodej aplikace postregistr.cz.

Toto řešení nabízí všem uživatelům datových schránek komfortní a přehledné řešení pro efektivní práci s datovými zprávami systému ISDS. Obě společnosti vnímají datové schránky jako průkopnickou iniciativu elektronizace komunikace mezi právními subjekty a orgány veřejné moci. Jako partneři sledujeme velmi odpovědně tento trend, ale současně si uvědomujeme i potřeby uživatelů, které souvisejí s dalšími administrativními úkony, jež společnosti řeší v souvislosti s datovými schránkami v rámci své organizace.

postregistr.cz je právě tím řešením, které bylo vyvinuto s maximální pečlivostí, aby všem organizacím poskytlo uživatelské i funkčně komfortní řešení pro práci s datovými zprávami systému ISDS, se zřetelem na interní procesy organizací, technické, a v neposlední řadě i legislativní požadavky.

Společnost EDITEL CZ s.r.o., je součástí skupiny GS1 Austria a jedním z nejvýznamnějších dodavatelů systémů elektronické výměny dokumentů a integračních aplikací na národní i mezinárodní úrovni. Společnost EDITEL působí na českém trhu již 15 let a v mnoha směrech je považována za průkopníka v oblasti EDI a B2B. Ve snaze uspokojit všechny potřeby svých zákazníků poskytuje EDITEL širokou škálu služeb, jako je podpora aplikací, poradenství, implementace integračních řešení B2B a řízení procesů, řízení projektů, řízení rozvoje elektronických komunit, služby VAN, aplikace WEB EDI, servis a vzdálený dohled, a také kompletní „outsourcing“. Nově uzavřeným partnerstvím získává EDITEL CZ do svého portfolia produktů další pokročilou aplikaci zaměřenou na správu a archivaci písemností doručených prostřednictvím datových schránek.

Společnost postregistr.cz, s. r. o., je IT společnost, která se specializuje na produkty a služby související se systémy obsluhy datových schránek. Stejnojmenný produkt postregistr.cz, vyvinutý na základě požadavků a přání zákazníků z nejrůznějších segmentů korporátních společností či veřejných institucí, je jedním z nejkomplexnějších a zároveň cenově dostupných řešení, která jsou na trhu v současné době k dispozici. Produkt je postaven na moderních technologiích Windows SharePoint Services společnosti Microsoft. Je zákaznicky orientován a koncipován tak, aby zákazníkům plně pokryl současné i budoucí potřeby konformní a důvěryhodné práce s datovými schránkami a s tím související komunikací, archivací či správou a oběhem dokumentů. Partnerstvím se společností EDITEL CZ získává postregistr.cz silného obchodního partnera v segmentu retailu, logistiky a bankovnictví.

Naše partnerství je garancí pro naše zákazníky, že jim spolu s kvalitním produktem bude zajištěna i kvalitní péče a v neposlední řadě další rozvoj tohoto řešení.

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Tibor Šata, MBA
generální ředitel a jednatel společnosti EDITEL CZ

Pavel Haraším
ředitel společnosti postregistr.cz