Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

26.05.2017

SPAR spoléhá na RECADV

RECADV

RECADV není jen potvrzení příjmu zboží. RECADV (příjemka) dokáže zrychlit tok informací, minimizovat nesrovnalosti ve fakturách a snížit nápor práce ve skladu, na prodejně i na účetním oddělení. Společnost SPAR Austria těchto výhod využívá jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch svých dodavatelů. Daniel Schuster (vedoucí elektronických nákupů a B2B pro-jektů) ze společnosti SPAR Austria se problematice podrobněji věnuje v následujícím interview:

1.) Společnost SPAR Austria začala nedávno používat RECADV. Proč?

Obchodní partneři v rámci EU stále častěji vyžadují zprávy RECADV jako potvrzení příjmu zboží. Navíc očekáváme, že používání RECADV povede ke snížení chybovosti faktur.

2.) Které součásti Vaší společnosti z této změny těží nejvíce?

Velký přínos pozorujeme ve všech oblastech, kterých se dotýkají nesrovnalosti v množství dodaného zboží a ve fakturách. Naši zaměstnanci na prodejnách a ve skladech už nemusejí hlásit rozdíly v množství zboží. V rámci obchodu a účetnictví RECADV odbourává kontroly chyb ve fakturách, případně chyby zcela eliminuje.

3.) Jaké výhody plynou z RECADV pro Vaše dodavatele?

Jakmile SPAR obdrží zboží, je o dodaném množství okamžitě zpravena centrála dodavatele, což podstatně urychluje výměnu informací. Další výhodou je pro naše dodavatele možnost fakturovat hned po dodání zboží, což snižuje riziko stížností a následných kroků (opravy, vystavování dobropisů).

4.) Znamená toto rozšíření více práce pro Vaše klienty?

Někteří dodavatelé budou muset u svých faktur přizpůsobit datum vystavení. Vyplatí se počkat na potvrzení o přijetí zboží v RECADV, protože se tím eliminují případné dobropisy. Pro dodavatele, kteří už používají INVOIC nebo se k tomu chystají, bude vše podstatně jednodušší. Tento postup je ostatně mnohem efektivnější, než v případech, kdy se stále ještě počítá s tiskem dokumentů, obálkováním a doručováním poštou.

5.) Jakou podporu poskytuje SPAR svým dodavatelům při implemetaci RECADV?

SPAR nabízí možnost testovacího období každému dodavateli, který má zájem o pot-vrzování množství dodaného zboží pomocí zpráv RECADV.

6.) Plynou z RECADV výhody i pro další strany?

Čím více účastníků se na dodávce zboží podílí, tím větší jsou výhody, které jim RE-CADV nabízí. Ve střednědobé perspektivě by do této skupiny mohli spadat také poskytovatelé logistických služeb. Usilujeme o zkrácení času přenosu informací našim smluvním dodavatelům a vystavovatelům faktur a o doručování RECADV přímo těmto partnerům.

7.) Jak bude SPAR své dodavatele motivovat k používání RECADV?

V první fázi nabídneme v EDI tuto možnost všem dodavatelům, kteří už dostávají tradiční potvrzení příjmu zboží nebo mají s RECADV předchozí zkušenost. Ve druhé fázi oslovíme dodavatele, u nichž jsme opakovaně zaznamenali nesrovnalosti ve fakturách.

RECADV – potvrzení příjmu zboží

RECADV (příjemka) je druh EDI zprávy ve standardu EANCOM, používaný k potvr-zování příjmu zboží. Zpráva obsahuje podrobné informace o nesrovnalostech v množství zboží, chybějícím zboží a krádeži, případně poškození zboží při přepravě.

Výhody pro dodavatele:

  • Dodavatelé se dozví, zda bylo jejich zboží přijato v souladu s objednávkou
  • Eliminuje dobropisy vystavované kvůli chybám ve fakturách

Výhody pro prodejce:

  • Méně chyb při vystavování faktur
  • Data o přijetí zboží jsou dostupná v systému