Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

13.12.2017

SLOVNAFT

EDI už aj na slovenských čerpacích staniciach

Slovnaft

SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 6 miliónov ton ropy. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny - Skupiny MOL. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

SLOVNAFT, a.s., začal s projektom EDI v tomto roku podľa vzoru MOL Česká republika, s.r.o., ktorý EDI už využíva. Projekt bol primárne orientovaný na príjem EDI faktúr, no počas implementácie sa rozšíril o objednávky a do budúcna je tiež plánované zavedenie dodacích listov pre zvýšenie efektivity dodávateľsko-odberateľského procesu. Celý projekt sa pripravoval niekoľko mesiacov vrátane integrácie na centrálny informačný systém SAP a aktuálne je už spustená pilotná produkčná prevádzka s vybranou skupinou dodávateľov. Po jej ukončení bude čoskoro spustený rollout s ďalšími dodávateľmi a do projektu sa zapojí všetkých 253 čerpacích staníc ktoré SLOVNAFT, a.s. na Slovensku prevádzkuje.

Jedným z našich pilotných EDI partnerov je náš výhradný logistický partner a dodávateľ zároveň -PF Distribution a.s., zásobujúci celú sieť čerpacích staníc veľkou časťou produktov z našej ponuky pre zákazníkov. Na tomto exemplárnom príklade sme si overili pripravenosť celého projektu a aj vďaka profesionálne odvedenej práci zo strany EDITELu som presvedčený, že sa nám podarí v krátkom čase dosiahnuť očakávané výsledky.

Ing. Roman Rybanský, Head of Enterprise Application Management, Information Technology, SLOVNAFT, a.s.