Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

Detail novinky

03.02.2010

Oznámení o partnerství se společností postregistr.cz, s.r.o.

Vážení zákaznicí a obchodní partneři

Společnosti postregistr.cz, s.r.o., a EDITEL CZ s.r.o., uzavřely v lednu 2010 obchodní partnerství, které je zaměřeno na prodej aplikace postregistr.cz.

Toto řešení nabízí všem uživatelům datových schránek komfortní a přehledné řešení pro efektivní práci s datovými zprávami systému ISDS. Obě společnosti vnímají datové schránky jako průkopnickou iniciativu elektronizace komunikace mezi právními subjekty a orgány veřejné moci. Jako partneři sledujeme velmi odpovědně tento trend, ale současně si uvědomujeme i potřeby uživatelů, které souvisejí s dalšími administrativními úkony, jež společnosti řeší v souvislosti s datovými schránkami v rámci své organizace.

postregistr.cz je právě tím řešením, které bylo vyvinuto s maximální pečlivostí, aby všem organizacím poskytlo uživatelské i funkčně komfortní řešení pro práci s datovými zprávami systému ISDS, se zřetelem na interní procesy organizací, technické, a v neposlední řadě i legislativní požadavky.

Společnost EDITEL CZ s.r.o., je součástí skupiny GS1 Austria a jedním z nejvýznamnějších dodavatelů systémů elektronické výměny dokumentů a integračních aplikací na národní i mezinárodní úrovni. Společnost EDITEL působí na českém trhu již 15 let a v mnoha směrech je považována za průkopníka v oblasti EDI a B2B. Ve snaze uspokojit všechny potřeby svých zákazníků poskytuje EDITEL širokou škálu služeb, jako je podpora aplikací, poradenství, implementace integračních řešení B2B a řízení procesů, řízení projektů, řízení rozvoje elektronických komunit, služby VAN, aplikace WEB EDI, servis a vzdálený dohled, a také kompletní „outsourcing“. Nově uzavřeným partnerstvím získává EDITEL CZ do svého portfolia produktů další pokročilou aplikaci zaměřenou na správu a archivaci písemností doručených prostřednictvím datových schránek.

Společnost postregistr.cz, s. r. o., je IT společnost, která se specializuje na produkty a služby související se systémy obsluhy datových schránek. Stejnojmenný produkt postregistr.cz, vyvinutý na základě požadavků a přání zákazníků z nejrůznějších segmentů korporátních společností či veřejných institucí, je jedním z nejkomplexnějších a zároveň cenově dostupných řešení, která jsou na trhu v současné době k dispozici. Produkt je postaven na moderních technologiích Windows SharePoint Services společnosti Microsoft. Je zákaznicky orientován a koncipován tak, aby zákazníkům plně pokryl současné i budoucí potřeby konformní a důvěryhodné práce s datovými schránkami a s tím související komunikací, archivací či správou a oběhem dokumentů. Partnerstvím se společností EDITEL CZ získává postregistr.cz silného obchodního partnera v segmentu retailu, logistiky a bankovnictví.

Naše partnerství je garancí pro naše zákazníky, že jim spolu s kvalitním produktem bude zajištěna i kvalitní péče a v neposlední řadě další rozvoj tohoto řešení.

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Tibor Šata, MBA
generální ředitel a jednatel společnosti EDITEL CZ

Pavel Haraším
ředitel společnosti postregistr.cz