Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

26.03.2020

Organizační postupy skupiny EDITEL

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

velmi si vážíme toho, že využíváte našich služeb, a chceme vás ujistit, že k současné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 přistupujeme v souladu
s nejnovějšími opatřeními a předpisy vnitrostátních orgánů a s cílem zajistit kontinuitu našeho podnikání a poskytovaných služeb.
V souladu s naším business continuity plánem koordinujeme vlastní provoz
a obchodní aktivity tak, abychom reagovali na danou situaci a zajistili hladký běh našich systémů a služeb. V tomto ohledu bychom Vás rádi ubezpečili, že dostupnost a provoz veškerých služeb souvisejících s EDI komunikací a podporou zejména maloobchodních a logistických procesů aktuálně probíhá bez jakýchkoliv omezení a veškeré funkcionality, zejména sítě eXite®, jsou v plném provozu.
Podnikli jsme nezbytné preventivní kroky a přijali opatření, která našim zaměstnancům umožní vyrovnat se s aktuálními omezeními a v neposlední řadě také přispějí k prevenci šíření onemocnění COVID-19. Provoz našich operačních středisek a poboček v jednotlivých zemích byl sladěn tak, abychom zajistili jejich činnost během krizového období. Část našeho týmu může pracovat prostřednictvím zabezpečených komunikačních linek v koordinovaném režimu z domova, ale veškerá klíčová podpora bude zajištěna z naší kanceláře. Věříme, že tímto přístupem pomůžeme udržet riziko infekce na co nejnižší úrovni, a zároveň zaručíme i nadále dostupnost našich odborníků.
Všichni zaměstnanci byli o stávajících preventivních opatřeních informováni a jsou průběžně zpravováni o veškerých operačních postupech, které naše společnost zavádí. Pro dohled nad situací a zajištění včasné a bezodkladné odezvy jsme ustanovili krizový výbor, který koordinuje veškeré organizační záležitosti. Sledujeme a budeme nadále sledovat a vyhodnocovat situaci a vyvozovat vhodná opatření tak, jak si je aktuální okolnosti vyžádají.
Cílem uvedených kroků a preventivních opatření, která zavádíme, je společné zvládnutí výzev, kterým v současné době v souvislosti s koronavirem COVID-19 všichni čelíme.

Další doporučení a omezení
Abychom předešli nejasnostem a reagovali na otázky či obavy ohledně pracovních schůzek a cest, ustanovila skupina EDITEL pokyny k cestování a příslušná omezení a doporučení. V jejich důsledku mohou schůzky s našimi zaměstnanci nebo konzultanty probíhat virtuálně prostřednictvím on-line konferencí, případně mohou být přesunuty do jiných lokací, zrušeny nebo odloženy.
S platností od 12. března přijala skupina EDITEL pro své zaměstnance
a konzultanty následující pokyny týkající se cestování:
• Zákazy a omezení cestování nařízené vnitrostátními orgány jednotlivých zemí musí být přísně dodržovány.
• Skupina EDITEL zakazuje pracovní cesty do zahraničí.
• Skupina EDITEL doporučuje omezit vnitrostátní cesty jen na nezbytně nutné případy a místo nich v maximální možné míře využívat virtuální schůzky.
Uvedené pokyny budou i nadále průběžně aktualizovány v návaznosti na další vývoj situace kolem COVID-19.
V případě jakýchkoli dotazů či obav týkajících se našich organizačních postupů a dostupnosti našich služeb v souvislosti se situací kolem COVID-19 nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu (info@editel.cz), případně využijte kontakty svých account manažerů.

Ing. Štefan Sádovský, CEO
EDITEL CZ s.r.o.
V Parku 2309/6
148 00 Praha 4 - Chodov
E info@editel.cz
www.editel.cz
www.automotive-edi.cz