Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

06.11.2015

Jak skutečně fakturovat elektronicky

Elektronická faktura a elektronická fakturace nejsou dnes neznámými pojmy, bývají však laiky často zaměňovány či směšovány. Obecně se elektronickou fakturou rozumí datový soubor vytvořený elektronickou cestou, který obsahuje stejné položky jako klasická faktura. Elektronickou fakturaci většina firem vnímá jako vytvoření PDF dokumentu a jeho zaslání e-mailem, což není přesné. Nezbytným znakem a hlavní výhodou elektronické fakturace je totiž automatizované zpracování daňových dokladů.

Fakturu samozřejmě lze zaslat jako přílohu e-mailu ve formátu PDF. Nemůžeme zde ale hovořit o elektronické fakturaci ve smyslu zajištění dalšího automatizovaného zpracování daňového dokladu. Jde pouze o zaslání “normální“ faktury elektronicky s tím, že odběratel si ji následně vytiskne. Výhoda takového postupu je pouze na straně výstavce. Příjemci naopak vznikají se zpracováním faktury v PDF nemalé náklady. Daňový doklad v PDF je v podstatě pouze obrázek, který je nutné přepsat do interního účetního systému. Pokud odběratel pracuje s tisícovkami faktur měsíčně, je taková činnost náročná co do lidských kapacit, tak i časově. Faktury zaslané v datové formě umožňující automatické načtení do systému, tj. ve formátech ISDOC, EDI nebo XML, umožní protistraně jejich rychlé zpracování. Navíc nelze opominout, že s využitím EDI (Electronic Data Interchange, elektronické výměny dat) je zachována věrohodnost původu daňového dokladu a neporušenost jeho obsahu. O zajištění doručitelnosti, resp. prokázání, že tak stalo, se „starají“ přímo k tomu určené mechanismy EDI.

S EDI je zajištěno automatizované potvrzování zpráv o doručení faktur. Odpadá i manuální kontrola obsahu dokladů, případné vracení na opravu dodavateli či zdržení proplacení faktury kvůli lidské chybě. Standardní náklady na jednu papírovou fakturu od vystavení výstavcem po zpracování příjemcem činí v průměru 50 Kč (práce účetní, poštovné, balné, papír, tisk). Zavedení do systému protistrany trvá 2 - 3 dny od odeslání faktury. Díky e-fakturaci je celý proces řádově zkrácen na desítky minut a cena se pohybuje v propočtu kolem 5 Kč, podle počtu dokladů. Kromě značné úspory nákladů přináší elektronická výměna dat (EDI) výhodu v podobě ušetřeného času zaměstnance finančního oddělení, který se tak může věnovat důležitějším a odbornějším prvkům své práce.

I přes nesporné výhody elektronické výměny dat patří České republika k zemím v této oblasti málo edukovaným a EDI teprve začíná poznávat. Ale trend se nicméně dle dostupných statistik každoročně zlepšuje a české společnosti přichází oprávněně EDI na chuť.