Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

27.06.2017

eXite User Group

IV. setkání uživatelů business integrační platformy eXite

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se uskutečnilo tradiční setkání uživatelů platformy eXite®. Zájemce o „eXití“ novinky jsme tentokrát přivítali v prostorách Jazz Docku na náplavce v Praze 5. I když bylo venku 35 stupňů účast byla téměř 100 %. Hlavním tématem byla migrace do nového datacentra T-Systems a s tím souvisela i migrace klientů na novou platformu eXite. Tématy semináře byly kromě nové verze platformy eXite® také, PDF fakturace, IBM Streling Integrator, Connect:Direct, případové studie a legislativní novinky, které přinesl rok 2017. Zároveň jsme naťukli i problematiku GDPR (General data protection regulation).

Nová generace business komunikační platforma eXite® II byla jasnou náplní úvodní prezentace Development Managera společnosti EDITEL CZ, Romana Imricha, cílem vývoje zmiňované nové generace eXite® je zjednodušit a zpřehlednit ovládání a navigaci a integrovat všechny služby do jednoho portálu, co samozřejmě nesmírně ocení hlavně uživatelé. Byl vytvořen univerzální korporátní design a začleněné pokročilé funkce IBM B2B Integrator.

Rozhodnutí pro změnu je součástí dlouhodobé strategie zvyšování kvality poskytovaných služeb a souvisí také s vývojem nové platformy eXite® II, která je nezávislá na technologii dodavatele. V tuto chvíli finalizujeme migraci serverů a služeb do nového datového centra T-Systems.

Robert Keller Service and Call Center Manager prezentoval komunikační platformu eXite® II po uživatelské stránce s důrazem na nové funkce, které si klienti dlouhodobě žádali a v eXite® I jim chyběly. Největší ohlasy měla nová funkce manuálního stahování a odesílání zpráv, stejně tak i další funkce usnadňující práci se zprávami. Ve druhé části prezentace seznámil Robert přítomné s průběhem migrace klientů na tuto novou platformu včetně plánů migrace do konce v tomto roce.

Svatopluk Vít Technical Consultant, ve své prezentaci PDF fakturace zákazníkům popsal případovou studii řešení postaveného na produktu trustIT. Umíme do Vaší společnosti přivést důvěryhodný elektronický archiv přijatých či vydaných dokumentů – třeba faktur, objednávek nebo dodacích listů i s jejich distribucí koncovým zákazníkům. Konečně se tak můžete zbavit stohů šanonů s papírovými dokumenty. A to samozřejmě za zlomek nákladů fyzického úložiště.

Prezentace o IBM Sterling B2B Integratoru aneb Vaše potřeby jsou naše výzva, opět ukázala, jak univerzální a užitečný může IBM Sterling Integrator být, a že je nasazován tam, kde je potřeba řešit od složitějších až po nejsložitější operace nejen v oblasti B2B, ale také v oblasti EAI napříč všemi odvětvími. „Zajímavé také bylo použití integračních nástrojů SI jako nadstavba služby eXitePRO od EDITEL CZ, která tím posouvá hranice využití na maximum. EDITEL CZ zatím neměl na stole projekt, který by byl při kombinaci produktů EDITEL CZ neřešitelný.“ řekl Jan Molnár, Sales Manager EDITEL CZ,

Martin Havelka Technical Consultant ve společnosti EDITEL CZ ve své prezentaci zmínil, že „IBM Sterling Connect:Direct je middleware poskytující vysoce spolehlivý a bezpečný přenos dat, nezávisle na platformě a velikosti přenášených souborů. Bezpečnost je zajištěná proprietárním protokolem IBM Secure Plus, který dosud nebyl prolomen.“

IBM Control Center je univerzální nástroj pro získání přehledu a kompletní centralizované správy datových přenosů ať už v rámci Connect:Direct nebo B2B Sterling Integratoru.

Případová studie Partner Management – otevřela bránu do zákulisí příprav při hromadných zapojeních jak zákazníků, tak dodavatelů. Posluchačům prezentace ukázala, že s EDITEL CZ v tom nejsou nikdy sami, Partner management pro nás znamená „My Vás v tom nenecháme.“ EDITEL CZ je připraven na sebe převzít veškerou zodpovědnost za realizaci velkých projektů, se kterými má zkušenosti již přes 23 let a je pro něj prioritou, aby vše proběhlo v co nejkratším čase bez administrativního a operativního zatížení zákazníka.

Program semináře pokračoval příspěvkem z legislativních změn za poslední rok, GDPR a Změny zákona o významné tržní síle.

V případě zákona o významné tržní síle byl rozebírán jeho možný vliv na EDI obchodní procesy. Z pohledu zákona o významné tržní síle je vyžadováno vzájemné písemné potvrzení objednávky mezi dodavatelem a odběratelem. Pro tento účel by měla v ideálním případe být implementována zpráva ORDRS Order response, která dává dodavateli možnost i objednávku v některých bodech nepotvrdit. Základnímu procesu by však mělo vyhovět i potvrzení ve formě elektronického dodacího listu DESADV, který musí být zaslán před dodávkou zboží. „Implementujeme projekt zavadění zprávy ORDRSP u PENNY Market“ dodává Jan Mrvík, „Jak je vidno, trh se o tento pokročilý projekt s obchodním řetězcem PENNY Market zajímá. Již jsem o našem projektu četl několik článků. Nyní je řada na nás, aby informace o tomto projektu nebyly pouze zprostředkované od pozorovatele, ale přímo od realizátora projektu“.

Ve své prezentaci Milan Mikula Solution Manager přiblížil zákon o významné tržní síle. „V případě zákona o významné tržní síle byl rozebírán jeho možný vliv na EDI obchodní procesy. Z pohledu zákona je vyžadováno vzájemné písemné potvrzení objednávky mezi dodavatelem a odběratelem. Pro tento účel by měla v ideálním případe být implementována zpráva ORDRS Order response, která dává dodavateli možnost i objednávku v některých bodech nepotvrdit. Základnímu procesu by však mělo vyhovět i potvrzení ve formě elektronického dodacího listu DESADV, který musí být zaslán před dodávkou zboží“.

Závěrečné diskuze se ujal Managing Director společnosti EDITEL CZ, Jan Mrvík. Otevřel otázku GDPR a jeho praktického dopadu na společnost. „GDPR nyní vyvolává obavy z neznámého. Jeho aplikace nemusí být tak bolestivá, jak se může na první pohled jevit. Nyní je na trhu negativní sentiment vyvolaný případnými vysokými pokutami z GDPR. Ano, GDPR se dotkne většiny z nás a mnoha našich ICT aplikací, ale pokud již dnes postupujeme procesně, samotná aplikace GDPR bude jen dalším krokem“.

 

Děkujeme všem účastníkům eXite® User Group V a těšíme se znova na viděnou za rok!

Tým EDITEL CZ