Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

Detail novinky

16.03.2011

EDITEL provedl průzkum dodacích listů s SSCC kódem palet

Některé obchodní řetězce v současnosti zvažují zavedení EDI dodacích listů s identifikací palet s využitím SSCC kódu (Serial Shipping Container Code).

Jako EDI provider jsme byli požádáni o provedení krátkého průzkumu připravenosti dodavatelů obchodních řetězců, chtěli jsme zjistit, zdali tuto EDI zprávu využívají. Implementace paletových dodacích listů společně s využitím značení palet SSCC kódem přináší především zrychlení příjmu zboží, kdy je převzata celá neporušená paleta najednou a její obsah je načítán z elektronického dodacího listu podle SSCC kódu. Zavedení SSCC kódu může rovněž přispět například k možnosti lepšího sledování palet během logistických operací.

Oslovili jsme 180 velkých dodavatelů, kteří si mohli jako svoji odpověď vybrat jednu ze čtyř variant, jež nejlépe vystihovala stav zavedení zprávy DESADV s SSCC kódem v jejich společnosti.

Stav připravenosti na zavedení paletových dodacích listů:

  • Zprávu již využíváme s některým z obchodních řetězců
  • Zprávu nevyužíváme, ale palety již SSCC kódem značíme
  • Zprávu nevyužíváme a palety SSCC kódem neznačíme
  • Zprávu v současné době nevyužíváme, ale chceme ji v krátké době implementovat.

Na průzkum aktivně reagovalo 113 společností, které odpověděly takto:

  • 4 společnosti zprávu již využívají s některým z obchodních řetězců
  • 38 společností zprávu nevyužívá, ale palety již SSCC kódem značí
  • 67 společností zprávu nevyužívá a palety SSCC kódem neznačí
  • 4 společnosti zprávu v současné době nevyužívají, ale chtějí ji v krátké době implementovat.

Provedený průzkum ukázal prozatím nízkou připravenost společností na okamžité nasazení zpráv DESADV s SSCC kódem, ale zároveň vidíme jako pozitivní vysoké procento společností, které již značí palety SSCC kódem. Značení palet je totiž prvním krokem k možnosti zavedení dodacího listu s SSCC kódem.