Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

16.03.2011

EDITEL provedl průzkum dodacích listů s SSCC kódem palet

Některé obchodní řetězce v současnosti zvažují zavedení EDI dodacích listů s identifikací palet s využitím SSCC kódu (Serial Shipping Container Code).

Jako EDI provider jsme byli požádáni o provedení krátkého průzkumu připravenosti dodavatelů obchodních řetězců, chtěli jsme zjistit, zdali tuto EDI zprávu využívají. Implementace paletových dodacích listů společně s využitím značení palet SSCC kódem přináší především zrychlení příjmu zboží, kdy je převzata celá neporušená paleta najednou a její obsah je načítán z elektronického dodacího listu podle SSCC kódu. Zavedení SSCC kódu může rovněž přispět například k možnosti lepšího sledování palet během logistických operací.

Oslovili jsme 180 velkých dodavatelů, kteří si mohli jako svoji odpověď vybrat jednu ze čtyř variant, jež nejlépe vystihovala stav zavedení zprávy DESADV s SSCC kódem v jejich společnosti.

Stav připravenosti na zavedení paletových dodacích listů:

  • Zprávu již využíváme s některým z obchodních řetězců
  • Zprávu nevyužíváme, ale palety již SSCC kódem značíme
  • Zprávu nevyužíváme a palety SSCC kódem neznačíme
  • Zprávu v současné době nevyužíváme, ale chceme ji v krátké době implementovat.

Na průzkum aktivně reagovalo 113 společností, které odpověděly takto:

  • 4 společnosti zprávu již využívají s některým z obchodních řetězců
  • 38 společností zprávu nevyužívá, ale palety již SSCC kódem značí
  • 67 společností zprávu nevyužívá a palety SSCC kódem neznačí
  • 4 společnosti zprávu v současné době nevyužívají, ale chtějí ji v krátké době implementovat.

Provedený průzkum ukázal prozatím nízkou připravenost společností na okamžité nasazení zpráv DESADV s SSCC kódem, ale zároveň vidíme jako pozitivní vysoké procento společností, které již značí palety SSCC kódem. Značení palet je totiž prvním krokem k možnosti zavedení dodacího listu s SSCC kódem.