Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

Detail novinky

02.08.2013

EDITEL CZ je garantem soutěže Diplomová práce roku 2013

Celkem 15 studentů přihlásilo své práce do soutěže Diplomová práce roku 2013 v kategorii B2B integrace – automatická výměna elektronických dokladů, jejímž odborným garantem je společnost EDITEL CZ. Odborná porota nyní posoudí všechny práce a rozhodne, které jsou nejlepší. Vítězové všech pěti kategorií budou slavnostně vyhlášeni 11. září.

Soutěž organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Soutěžícími jsou studenti technologicky zaměřených oborů na různých státních i soukromých vysokých školách v ČR. Přihlásit své práce do soutěže mohli nejpozději 20. 7. 2012.

Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a komunikačních technologií v ČR, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.