Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

26.06.2019

EDITEL CZ 25 let

EDITEL CZ letos slaví 25 let od svého založení

EDITEL CZ letos slaví 25 let od svého založení

EDITEL CZ byla založena v roce 1994 jako spe­cializovaná společnost pro EDI komunikaci. Od počátku své existence se zaměřila na elektronickou komunikaci na bázi EDI (Electronic Data Interchan­ge neboli elektronická výměna dat), původně ze­jména v sektoru bankovnictví. Významným klien­tem z této doby, s nímž trvá úspěšná spolupráce do současnosti, je například ČSOB. Další rozvoj EDI kopíroval boom moderního maloobchodu. Jako první z obchodních řetězců se rozhodla plošně využívat EDI společnost Makro v roce 1998. Klientem společnosti EDITEL CZ též zůstává dodnes.

Za dobu svého působení se společnost etablovala v mnoha oblastech jako jsou FMCG, bankovnictví, potra­vinářství, petrochemie, logistika, auto­motive aj. a nabízí řešení pro každé odvětví, velké společnosti i malé a střední podniky.

V roce 2007 koupila EDITEL CZ sku­pina GS1 Austria a současně vznikla pobočka na Slovensku. V roce 2008 vznikla z operační jednotky, která měla na starost EDI v rámci GS1 Austria, nová firma Editel Austria. Ta se následně stala 100 % vlastníkem Editel CZ.

V současné době se EDITEL zabývá především elektronickou fakturací, výměnou a archivací obchodních dokumentů, B2B integrací a automati­zací firemních procesů. A to jak tu­zemských, tak i mezinárodních firem.

Prestižní IT časopis Computerworld ocenil dva roky po sobě řešení pos­kytované společností EDITEL CZ. V roce 2014 šlo o řešení pro elektro­nickou archivaci, monitoring a vyhod­nocování obchodních případů a v roce 2015 o upgradované řešení webEDI. Začátky předchůdce webEDI sahají už do roku 2001. V roce 2018 získala společnost prestižní ocenění CZECH STABILITY AWARD nejvyšší úrovně AAA EXCELENT a zařadila se tak mezi 100 nejstabilnějších firem ČR.

V roce 2017 společnost úspěšně vstou­pila do nového sektoru automotive. EDITEL CZ pro kolínskou TPCA vytvořil a implementoval centrální EDI řešení a webEDI portál. Změna dodavatele řešení EDI přispěla k další­mu úspěšnému rozvoji automobilky. V roce 2018 společnost uzavřela strate­gickou spolupráci s Factoringem České spořitelny pro oblast financo­vání faktur.

Díky mezinárodnímu rozměru společ­nosti, přímému zastoupení v Rakous­ku (kde sídlí skupina EDITEL Group), na Slovensku, v Maďarsku a Chorvats­ku, a také díky mnoha franšízovým partnerům v dalších zemích Evropy, je EDITEL ideálním obchodním partne­rem pro mezinárodní společnosti.

EDITEL 25 let