Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

04.06.2018

EDI v masném průmyslu

K čerstvému masu patří čerstvá data

Wiesbauer

Jen u mála potravinových produktů hraje čerstvost tak důležitou roli jako u masa a masných výrobků. Díky krátké spotřební lhůtě jsou objednávky a dodávky u tohoto typu zboží četnější a složitější než jinde. Zásadní je rychlá a hlavně bezchybná výměna informací v objednávkách a dodacích listech, a to především kvůli dohledatelnosti, která získává v tomto odvětví na důležitosti. Koneckonců, jak prodejci, tak spotřebitelé vyžadují stále lepší přehled o fungování celého hodnotového řetězce. Tyto informace se uvádějí většinou v označeních šarže, které přenášejí podrobnosti o původu, chovu, výkrmu a porážce zvířete.

Jak ovšem tyto důležité informace přenášet rychle, bezpečně, a především je udržovat stále aktuální? To vše zajistí elektronická výměna dat (EDI).

Výměna informací mezi dodavatelem a prodejcem probíhá automaticky, v reálném čase a bez systémových nesrovnalostí. K přenosu informací o šaržích se používají dodací listy. EDI obecně zvyšuje kvalitu všech navazujících procesů, zejména v případě zboží, které je dodáváno v rozdílných hmotnostech. I přes zjevné výhody, které EDI rakouskému masnému a zpracovatelskému průmyslu přináší, je zde stále velký nevyužitý potenciál. Zejména v oblasti IT chybí řadě firem potřebná infrastuktura, která by jim umožnila výměnu strukturovaných dat s prodejci. “Pozorujeme v této oblasti výrazné změny a řada firem se již aktivně ujala vedení,” uvedl Klaus Schaffer, Business Development Expert & Product Manager v rakouské centrále společnosti EDITEL. Patří mezi ně např. vídeňská společnost Wiesbauer zabývající se zpracováním masa. Kvůli větší transparentnosti spoléhá na EDI v rámci celého svého dodavatelského řetězce i v navazujících procesech.

"Pomáhá nám zjednodušit a zefektivnit procesy, např. kolem objednávek, a proto se na EDI spoléháme již celou řadu let".

Ljuban Magdelinic, IT director ve společnosti Wiesbauer

Klaus Schaffer dále věří, že postupná digitalizace dat otevírá pro tuto oblast další velké příležitosti: “S EDI dochází k výraznému odbourání administrativní práce a zároveň ke zvýšení kvality dat ve všech odchozích i příchozích dokumentech.”

WIesbauer

Ve zkratce

  • Splňuje náročné požadavky vztahující se k čerstvému zboží a krátké spotřební lhůtě
  • EDI zjednodušuje a zefektivňuje procesy
  • Transparentnost hodnotového řetězce s sebou přináší dohledatelnost
  • Bezchybná výměna informací při objednávkách a dodávkách
  • Nejpoužívanější typy zpráv: ORDERS (objednávka) a DESADV (dodací list)
  • Zlepšení kvality dat