Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Detail novinky

04.06.2019

CURA Marketing GmbH

EDI z hlediska kosmetického průmyslu

Mezi hlavní výzvy, kterým spo­lečnost CURA při úzké spolu­práci s drogistickými řetězci čelí, patří široký sortiment zboží, stále kratší výrobní cykly, rychlý obrat a relativně krátký cyklus doplňování zboží v distribučních centrech.

„Klíčem k úspěchu je proto dyna­mický systém dodávek zboží s krát­kou dodací lhůtou. Abyste s takovým tokem zboží udrželi krok, potřebuje­te rychlou a přímou výměnu doku­mentů.,” uvádí Gerhard Kaiser, pro­vozní ředitel a autorizovaný zástupce CURA Marketing GmbH.

Proto se také CURA začala brzy zabý­vat EDI a již deset let využívá služby společnosti EDITEL. „Naše spolu­práce se společností EDITEL je výji­mečná především kvalitou jejích po­prodejních služeb a hlubokými odbornými znalostmi jejích zaměst­nanců,” vysvětluje Gerhard Kaiser. CURA se zaměřuje především na elektronické objednávky (ORDERS) protože, jak dále uvádí, „umožňují do­davatelům dodržet u široké škály zboží prodejci tolik vyžadované krát­ké dodací lhůty a v neposlední řadě také nabízet určitým obchodům přípravu objednávek.”

CURA spoléhá na využití integrační služby společ­nosti EDITEL jako cloudového řešení, což má slovy seniorního obchodního zástupce společnosti EDITEL, Chris­topha Stenecha, „tu výhodu, že se CURA nemusí starat o koordinační záležitosti související se zapojováním EDI a může se tak plně soustředit na vlastní podnikatelskou činnost.”

EDI hraje pro společnost CURA důležitou roli i v mezinárodním ob­chodě. Jak zmiňuje Gerhard Kaiser, “neexistuje rychlejší výměna doku­mentů mezi dvěma systémy, než jsou transakce v EDI”. Společnost použí­vá EDI ke zpracování faktur z cel­kem pěti zemí (Rakousko, Německo, Maďarsko, Česká republika, Slovensko) ve spolupráci s poskyto­vatelem platebních služeb MAR­KANT. Podle p. Kaisera

„představují v tomto kontextu zvláštní výzvu rozdíly mezi dodavatelskými země­mi, z nichž každá používá vlastní specifická pravidla mapování a vlast­ní interface.”

Z hlediska dalšího využití EDI se CURA chystá k zavedení elektro­nických dodacích listů (DESADV).

„Pomohou nám i v řešení zvyšující se poptávky po profesionální správě avíz o provedených platbách,” vys­větluje p. Kaiser.

O společnosti CURA Marketing GmbH

Společnost CURA Marketing GmbH, která sídlí v rakouském Innsbrucku a má více než 100 zaměstnanců, se v mezinárodním měřítku zabývá inovační obchodní činností v oblasti kosmetického a parfémového průmyslu. CURA vyvíjí značky, marketingové koncepty a obchodní strategie pro kosmetické výrobky. Zboží společnosti CURA se prodává v diskontních obchodech a drogeriích v 18 zemích. Tržby společnosti v roce 2018 dosáhly 34 milionů EUR.