+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů nám leží obzvlášť na srdci. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě ustanovení právních předpisů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Vaše práva

V souvislosti s Vašimi osobními údaji Vám v zásadě náleží právo na přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu se zpracováním údajů a právo vznést námitky proti zpracování údajů. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů dochází k porušování právních předpisů o ochraně údajů nebo jiným způsobem k porušování Vašich nároků podle právních předpisů o ochraně údajů, můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. V našem oboru však přijímáme všechna opatření přiměřená stavu techniky a povaze, rozsahu a účelu zpracování údajů, která jsou vhodná pro dosažení úrovně zabezpečení odpovídající danému riziku, a provádíme pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti našich technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení údajů.

Kontaktní formulář

Pokud se s námi spojíte prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, uložíme Vámi uvedené údaje pro účely vyřízení Vašeho dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme.

Newsletter

Máte možnost přihlásit se přes naše webové stránky nebo e-mailem k odběru našeho newsletteru. Za tímto účelem potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že s odběrem newsletteru souhlasíte. Jakmile se přihlásíte k odběru newsletteru, pošleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášení a souhlas s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit. Pokud tak chcete učinit, zašlete prosím e-mail na adresu marketing(at)editel.cz. Obratem Vás z rozdělovníku pro newsletter vymažeme.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k tomu, abychom mohli naši nabídku upravovat tak, aby byla uživatelsky přívětivá. Některé cookies zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožní nám rozpoznat při Vaší příští návštěvě Váš prohlížeč. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že Vás bude o používání cookies informovat a Vy je povolíte jen v jednotlivém případě. Při deaktivace cookies může být funkčnost našich webových stránek omezená.

Analýza webu

Google Analytics a Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají k analýze využívání webových stránek uživateli službu „Google Analytics“, kterou nabízí společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba využívá „cookies“ – textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné prostřednictvím cookies jsou obvykle posílány na server Google v USA, kde jsou ukládány. Na těchto webových stránkách se používá IP anonymizace. IP adresa uživatelů je v členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Díky tomuto zkrácení neodkazuje Vaše IP adresa na Vaši osobu. V rámci dohody o zpracování údajů, kterou provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google Inc., vyhotovuje společnost Google Inc. na základě shromážděných informací vyhodnocení používání webových stránek a aktivity na webových stránkách a poskytuje služby spojené s používáním internetu. Máte možnost zabránit ukládání cookies ve svém zařízení tím, že provedete ve svém prohlížeči příslušná nastavení. Pokud nejsou ve Vašem prohlížeči povoleny cookies, není zaručeno, že budete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek bez omezení. Můžete rovněž prostřednictvím modulu plug-in prohlížeče zabránit tomu, aby byly informace shromážděné soubory cookie (včetně Vaší IP adresy) zasílány společnosti Google Inc. a jí využívány. Přes níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému modulu plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout Zde naleznete další informace o používání údajů společností Google Inc.: policies.google.com/privacy

Tyto webové stránky používají rovněž službu Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze přes plochu spravovat tagy webových stránek. Tagy jsou malé elementy kódů, které slouží mimo jiné k měření přenosu a chování uživatelů. Google Tag Manager realizuje pouze tagy. Nejsou tak používány cookies a nejsou tedy shromažďovány žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které zase případně shromažďují údaje. Google Tag Manager však tyto údaje nevyužívá. Pokud byla na úrovni domény nebo na úrovni cookies provedena deaktivace, zůstane zachována pro všechny sledovací kódy, pokud jsou realizovány Google Tag Managerem. Pokud byla na úrovni domény nebo na úrovni cookies provedena deaktivace, zůstane zachována pro všechny sledovací kódy, které jsou realizovány Google Tag Managerem. www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Leady

Tyto webové stránky používají službu „Leady“, kterou provozuje společnost Imper CZ s.r.o. (Victor Hugo 359/5, Praha 5, 150 00, Česká republika). Metodou otisků prstů, která nevyužívá žádné cookies, jsou pořizovány informace o používání těchto webových stránek, které jsou posílány na servery společnosti Imper, kde jsou ukládány a anonymizovaně zpracovávány. V tomto smyslu nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. V případě potřeby je možné předložit odborný posudek TÜV SÜD. Osobní údaje, které jsou na webové stránky posílány prostřednictvím přihlášení k odběru newsletteru nebo přes kontaktní formulář, jsou přenášeny do služby Leady v nezměněné podobě. Další informace o ochraně údajů u služby Leady naleznete zde: leady.com/de/faq/

Moduly plug-in

CleverReach

CleverReach Abychom zjednodušili online přihlášení k odběru newsletteru společnosti EDITEL, disponují tyto webové stránky rozhraním pro program pro newslettery CleverReach poskytovatele CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo). Vámi uvedené údaje, jako je e-mailová adresa, jsou při přihlášení automaticky přenášeny na CleverReach, jsou ukládány na serverech této společnosti a používány výhradně pro účely zasílání newsletteru společnosti EDITEL. Aby bylo navíc zajištěno nakládání s Vašimi údaji v souladu s příslušnými právními předpisy, je uzavřena se společností CleverReach smlouva pro účely zpracování údajů a tedy dodržování právních předpisů o používání osobních údajů. Další informace o ochraně údajů u služby CleverReach naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů www.cleverreach.com/de/datenschutz/

Addthis

Na těchto webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („moduly plug-in“) služby typu bookmarking AddThis, kterou provozuje společnost AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („společnost AddThis“). Pokud vstoupíte na určitou stránku našich webových stránek, která obsahuje takový modul plug-in, připojí se Váš prohlížeč přímo k serverům společnosti AddThis. Obsah modulu plug-in bude společností AddThis přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a začleněn do dané stránky. Na základě začlenění dostane společnost AddThis informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku našich webových stránek, a uloží pro identifikaci Vašeho prohlížeče ve Vašem koncovém zařízení soubor cookie. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru společnosti AddThis v USA, kde bude uložena. Služba AddThis používá údaje pro vytváření anonymizovaných uživatelských profilů, které slouží jako základ pro personalizované oslovování návštěvníků internetových stránek s moduly plug-in AddThis reklamami, které odpovídají jejich zájmům. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností AddThis naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy Pokud byste chtěli v budoucnu vyjádřit se shromažďováním údajů společností AddThis nesouhlas, můžete si nastavit takzvaný soubor opt-out cookie, který si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu: www.addthis.com/privacy/opt-out

LinkedIn

Tyto webové stránky používají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém spuštění některé ze stránek, která obsahuje funkce sítě LinkedIn, dojde k připojení k serverům společnosti LinkedIn. Společnost LinkedIn je informována o tom, že jste se svou IP adresou navštívili tyto webové stránky. Když kliknete na tlačítko „Recommend“ společnosti LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu na síti LinkedIn, umožní to společnosti LinkedIn přiřadit Vaši návštěvu těchto webových stránek k Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Poukazuje se na to, že provozovatelé těchto webových stránek nemají žádné informace o obsahu předaných údajů ani o jejich používání společností LinkedIn. Další informace o ochraně údajů u sítě LinkedIn naleznete zde: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing

Tyto webové stránky používají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém spuštění některé z webových stránek, která obsahuje funkce sítě Xing, dojde k připojení k serverům společnosti Xing. K ukládání osobních údajů při tom podle informací provozovatelů těchto webových stránek nedochází. Nejsou především ukládány IP adresy ani není vyhodnocováno chování uživatelů. Další informace o ochraně údajů u sítě Xing naleznete na adrese privacy.xing.com/de

Twitter

Na těchto webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („moduly plug-in“) služby pro mikroblogování Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („společnost Twitter“). Moduly plug-in jsou označeny logem společnosti Twitter, například v podobě modrého „ptáčka Twitter“. Pokud vstoupíte na určitou stránku našich webových stránek, která obsahuje takový modul plug-in, připojí se Váš prohlížeč přímo k serverům společnosti Twitter. Obsah modulu plug-in bude společností Twitter přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a začleněn do dané stránky. Na základě začlenění dostane společnost Twitter informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte na Twitteru profil nebo nejste právě na Twitteru přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru společnosti Twitter v USA, kde bude uložena. Pokud jste na Twitteru přihlášeni, může Twitter návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k Vašemu účtu na Twitteru. Pokud vstoupíte do interakce s moduly plug-in, například pokud stisknete tlačítko „Twittovat“, bude příslušná informace rovněž zaslána přímo na server společnosti Twitter, kde bude uložena. Informace budou navíc zveřejněny na Vašem účtu na Twitteru a zobrazeny Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností Twitter a svá příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany svého soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy Pokud si nepřejete, aby společnost Twitter přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k Vašemu účtu na Twitteru, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Twitteru odhlásit. Načítání modulů plug-in společnosti Twitter i s doplňky pro Váš prohlížeč můžete zcela zabránit, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Facebook

Na těchto webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („moduly plug-in“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („společnost Facebook“). Moduly plug-in jsou označeny logem společnosti Facebook nebo dodatkem „Sociální modul plug-in sítě Facebook“, popř. „Facebook Social Plugin“. Přehled o modulech plug-in na síti Facebook a o tom, jak vypadají, najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins Pokud vstoupíte na určitou stránku našich webových stránek, která obsahuje takový modul plug-in, připojí se Váš prohlížeč přímo k serverům společnosti Facebook. Obsah modulu plug-in bude společností Facebook přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a začleněn do dané stránky. Na základě tohoto začlenění dostane společnost Facebook informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte na Facebooku profil nebo nejste právě na Facebooku přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru společnosti Facebook v USA, kde bude uložena. Pokud jste na Facebooku přihlášeni, může Facebook návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k Vašemu profilu na Facebooku. Pokud vstoupíte do interakce s moduly plug-in, například pokud stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, bude tato informace rovněž zaslána přímo na server společnosti Facebook, kde bude uložena. Informace budou navíc zveřejněny na Vašem profilu na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností Facebook a svá příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany svého soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k Vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Načítání modulů plug-in společnosti Facebook i s doplňky pro Váš prohlížeč můžete zcela zabránit, např. u prohlížeče Mozilla Firefox: addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook_blocker/ u prohlížeče Opera: addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/ u prohlížeče

Google+

Na těchto webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („moduly plug-in“) sociální sítě Google+, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Moduly plug-in lze poznat např. podle tlačítek se symbolem „+1“ na bílém nebo barevném pozadí. Přehled o modulech plug-in na síti Google a o tom, jak vypadají, najdete zde: developers.google.com/+/plugins Pokud vstoupíte na určitou stránku našich webových stránek, která obsahuje takový modul plug-in, připojí se Váš prohlížeč přímo k serverům společnosti Google. Obsah modulu plug-in bude společností Google přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a začleněn do dané stránky. Na základě začlenění dostane společnost Google informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte na Google+ profil nebo nejste právě na Google+ přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru společnosti Google v USA, kde bude uložena. Pokud jste na Google+ přihlášeni, může Google návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k Vašemu profilu na Google+. Pokud vstoupíte do interakce s moduly plug-in, například pokud stisknete tlačítko „+1“, bude příslušná informace rovněž zaslána přímo na server společnosti Google, kde bude uložena. Informace budou navíc zveřejněny na Google+ a zobrazeny Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností Google a svá příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany svého soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Pokud si nepřejete, aby společnost Google přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k Vašemu profilu na Google+, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Google+ odhlásit. Načítání modulů plug-in společnosti Google i s doplňky pro Váš prohlížeč můžete zcela zabránit, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Pinterest

Na těchto webových stránkách se používají takzvané sociální moduly plug-in („moduly plug-in“) sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („společnost Pinterest“). Moduly plug-in lze poznat např. podle tlačítek se symbolem „Pint it“ na bílém nebo červeném pozadí. Přehled o modulech plug-in na síti Pinterest a o tom, jak vypadají, najdete zde: developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/ Pokud vstoupíte na určitou stránku našich webových stránek, která obsahuje takový modul plug-in, připojí se Váš prohlížeč přímo k serverům společnosti Pinterest. Obsah modulu plug-in bude společností Pinterest přenesen přímo do Vašeho prohlížeče a začleněn do dané stránky. Na základě začlenění dostane společnost Pinterest informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte na Pinterestu profil nebo nejste právě na Pinterestu přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle Váš prohlížeč přímo serveru společnosti Pinterest v USA, kde bude uložena. Pokud jste na Pinterestu přihlášeni, může Pinterest návštěvu našich webových stránek přímo přiřadit k Vašemu profilu na Pinterestu. Pokud vstoupíte do interakce s moduly plug-in, například pokud stisknete tlačítko „Pin it“, bude příslušná informace rovněž zaslána přímo na server společnosti Pinterest, kde bude uložena. Informace budou navíc zveřejněny na Pinterestu a zobrazeny Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání společností Pinterest a svá příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany svého soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy Pokud si nepřejete, aby společnost Pinterest přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k Vašemu profilu na Pinterestu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Pinterestu odhlásit. Načítání modulů plug-in společnosti Pinterest i s doplňky pro Váš prohlížeč můžete zcela zabránit, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

ISSUU

Tyto webové stránky používají elektronickou publikační platformu ISSUU (Kollwitzstraße 75, 10435 Berlin, Německo) k publikování časopisu společnosti EDITEL. Platforma ISSUU využívá cookies a data z prohlížeče jsou zasílána do platformy ISSUU. Pokud si to nepřejete, můžete spouštění cookies zablokovat blokováním ve své místní nabídce. Další informace o ochraně údajů u společnosti ISSUU naleznete na tomto odkazu: issuu.com/legal/terms

YouTube

Tyto webové stránky používají moduly plug-in stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Když navštívíte některou z našich stránek s modulem plug-in společnosti YouTube, dojde k připojení k serverům společnosti YouTube. Přitom je serveru společnosti YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit Vaše chování na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube. Další informace o rozsahu údajů uživatelů naleznete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy

Kontakt na společnost EDITEL

V případě dotazů nebo dalších informací k ochraně údajů ve společnosti EDITEL jsme Vám rádi k dispozici:

Martina Novaková
+420 / 261 009 011
info@editel.cz

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.