+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Jak skutečně fakturovat elektronicky

Elektronická faktura a elektronická fakturace nejsou dnes neznámými pojmy, bývají však laiky často zaměňovány či směšovány. Obecně se elektronickou fakturou rozumí datový soubor vytvořený elektronickou cestou, který obsahuje stejné položky jako klasická faktura. Elektronickou fakturaci většina firem vnímá jako vytvoření PDF dokumentu a jeho zaslání e-mailem, což není přesné. Nezbytným znakem a hlavní výhodou elektronické fakturace je totiž automatizované zpracování daňových dokladů.

Fakturu samozřejmě lze zaslat jako přílohu e-mailu ve formátu PDF. Nemůžeme zde ale hovořit o elektronické fakturaci ve smyslu zajištění dalšího automatizovaného zpracování daňového dokladu. Jde pouze o zaslání “normální“ faktury elektronicky s tím, že odběratel si ji následně vytiskne. Výhoda takového postupu je pouze na straně výstavce. Příjemci naopak vznikají se zpracováním faktury v PDF nemalé náklady. Daňový doklad v PDF je v podstatě pouze obrázek, který je nutné přepsat do interního účetního systému.

Pokud odběratel pracuje s tisícovkami faktur měsíčně, je taková činnost náročná co do lidských kapacit, tak i časově. Faktury zaslané v datové formě umožňující automatické načtení do systému. Formáty ISDOC, EDI nebo XML, umožní protistraně jejich rychlé zpracování. Navíc nelze opominout, že s využitím EDI (Electronic Data Interchange, elektronické výměny dat) je zachována věrohodnost původu daňového dokladu a neporušenost jeho obsahu. O zajištění doručitelnosti, resp. prokázání, že se tak stalo, se „starají“ přímo k tomu určené mechanismy EDI.

S EDI je zajištěno automatizované potvrzování zpráv o doručení faktur. Odpadá i manuální kontrola obsahu dokladů, případné vracení na opravu dodavateli či zdržení proplacení faktury kvůli lidské chybě. Standardní náklady na jednu papírovou fakturu od vystavení výstavcem po zpracování příjemcem činí v průměru 50 Kč (práce účetní, poštovné, balné, papír, tisk).

Zavedení do systému protistrany trvá 2 – 3 dny od odeslání faktury. Díky e-fakturaci je celý proces řádově zkrácen na desítky minut a cena se pohybuje v propočtu kolem 5 Kč, podle počtu dokladů. Kromě značné úspory nákladů přináší elektronická výměna dat (EDI) výhodu v podobě ušetřeného času zaměstnance finančního oddělení, který se tak může věnovat důležitějším a odbornějším prvkům své práce.

I přes nesporné výhody elektronické výměny dat patří Česká republika k zemím v této oblasti málo edukovaným a EDI teprve začíná poznávat. Ale trend se nicméně dle dostupných statistik každoročně zlepšuje a české společnosti přichází oprávněně EDI na chuť.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.