+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

EDITEL úspěšně prošel prověrkou dle normy ISAE 3402 Typu 2

EDITEL úspěšně prošel prověrkou pro vnitřní kontrolní systémy dle normy ISAE 3402 typu 2. Prověrka zahrnovala kontrolu přiměřenosti činností souvisejících se zajištěním kvality všech služeb poskytovaných klientům, kontrolu bezpečnosti a aplikací, kvality vývoje softwaru (řízení změn) i mezinárodní podpory. Audit provedla externí nezávislá společnost Ernst & Young zabývající se podnikovými audity.

ISAE (Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky) 3402 je mezinárodně uznávaným auditním standardem pro vnitřní kontrolní systémy. Zprávy typu 1 zahrnují ověření postupů v rámci kontrolních systémů. Zprávy typu 2 zahrnují navíc i praktické ověření efektivity kontrolních procesů za období delší než 6 měsíců – jde tedy o ještě spolehlivější a přísnější hodnocení.

EDITEL beze zbytku splnil všechny podmínky prověrky ISAE 3402 typu 2. Jak společnost samotná, tak její klienti mají nyní jasný důkaz toho, že všechny vnitřní kontrolní systémy jsou účinné, bezpečné, a že dochází k jejich neustálému prověřování a zlepšování, a to i po ukončení auditu.

Máte-li zájem o bližší informace k auditní zprávě, kontaktujte nás prosím na: info(at)editel.cz

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.