+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

EDITEL posiluje v ČR a regionu střední a východní Evropy

DITEL CZ oznamuje dvě významné organizační změny ve vedení společnosti, které proběhly k 1. lednu 2015 s cílem posílit pozici společnosti nejen na tuzemském trhu, ale i v regionu střední a východní Evropy.

Ing. Tibor Šata, MBA, generální ředitel společností EDITEL CZ a EDITEL HU, byl jmenován do funkce ředitele pro mezinárodní operace a rozšířil tím svou dosavadní manažerskou odpovědnost. Kromě řízení současných aktivit v České republice a v Maďarsku se Tibor bude soustředit především na rozvoj EDITEL v regionu střední Evropy. Mimo výše zmíněných zemí to bude například také Polsko, Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko.

Svou profesní kariéru zahájil Tibor Šata v roce 1997 v HSBC Bank plc. v Praze, zabýval se převážně oblastí bankovních operací. Od roku 2000 působil 8 let ve společnosti Euronet Worldwide Inc. v různých manažerských rolích a načerpal tak rozsáhlé znalosti v oblasti elektronických finančních transakcí. V letech 2006 – 2007 studoval na Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, kde získal titul MBA. Od roku 2008 je generálním ředitelem společností EDITEL CZ a EDITEL HU.

Ing. Tibor Šata, MBA, generální ředitel EDITEL CZ, EDITEL HU

Tibor říká: Moc si vážím toho, že jsem v posledních 6 letech měl možnost podílet se na zásadních strategických změnách, kterými EDITEL prošel v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Jsou to nesmírně cenné zkušenosti do budoucna. Ty budu v nejbližším období zúročovat především v rámci strategického rozvoje společnosti na nových trzích střední a východní Evropy. Jsem rád, že mi vedení naší mateřské společnosti EDITEL AT dalo příležitost pro další rozvoj v tomto širším mezinárodním měřítku. Je to bezesporu významný milník a také velká profesní a osobní výzva, na kterou se moc těším.

Ing. Jan Mrvík, obchodní a marketingový ředitel EDITEL CZ, se přesouvá na pozici výkonného ředitele společnosti. Stávající kompetence pokrývající rozvoj obchodu, marketingu a spolupráce s partnery nově rozšíří o realizaci strategie společnosti na českém trhu. Řízení interních a externích operací, management dodávek projektů a služeb, včetně servisního centra. V této pozici bude reportovat generálnímu řediteli EDITEL CZ.

Jan Mrvík působí v oblasti IT od roku 1997. Svoji profesní  profesní kariéru zahájil ve společnosti PIKE ELECTRONIC. Ta se  zabývá vývojem a implementacemi řídícího software pro válcovny plechu a železa. Na své pozici byl pověřen realizací projektů jak v evropských, tak i mimoevropských destinacích, jakými jsou například Brazílie nebo Čína. Ze společnosti Tieto Czech, kde pracoval od roku 2011, přešel koncem roku 2013 do společnosti EDITEL CZ. Dostal se na pozici manažera zodpovědného za rozvoj nových obchodních segmentů. Jan má bohaté profesní zkušenosti z obchodních a manažerských pozic v mezinárodních firmách zabývajících se rozsáhlými IT projekty a dodávkami komplexních IT řešení.

Ing. Jan Mrvík, výkonný ředitel EDITEL CZ

 

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.