+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

EDITEL a TELEDIN rozšiřování možností pokročilých řešení EDI pro oblast Automotive

Dodávky “just in time” (přesně na čas), flexibilita, schopnost zavádění inovací a krátká reakční doba jsou těmi nejdůležitějšími motory současného automobilového průmyslu. Společně přispívají k vysoké poptávce po kvalitě, spolehlivých dodávkách a transparentních logistických procesech. Rozhodující konkurenční výhodou se stala dobře koordinovaná a standardizovaná elektronická výměna logistických informací (EDI) mezi automobilkami a jejich dodavateli (TIER 1-3).

EDITEL a TELEDIN, dva největší poskytovatelé EDI v regionu střední a východní Evropy nyní spojili svá know-how, aby firmám nabídli tři desítky let budovanou základnu specializovaných znalostí EDI. Jde o významný krok v rozšiřování možností pokročilých řešení EDI pro oblast Automotive a výrobního průmyslu v regionu střední a východní Evropy.

Tibor Šata, ředitel pro mezinárodní operace společnosti EDITEL, pevně věří v tuto spolupráci a nové možnosti, které spojení přinese.

Díky naší spolupráci získají jak stávající, tak i budoucí klienti výhody spojené s více než 30 lety zkušeností v oblasti EDI a zároveň ta nejpokročilejší řešení, uvedl.

Těšíme se na tuto novou příležitost ke spolupráci se společností EDITEL na nových podnětných projektech i na možnost pomoci našim klientům dále zlepšovat jejich zkušenost s využíváním EDI. Jiří Tomášek, výkonný ředitel společnosti TELEDIN.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.