+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

EDI komunikace zaznamenává vzestup v segmentu e-commerce

Na elektronickou výměnu dat (EDI) přechází stále více e-shopů. V posledních letech se míra využití EDI komunikace u internetových prodejců a jejich dodavatelů zvyšuje každoročně o desítky procent.

Ať se jedná o e‑commerce či jiný segment trhu, přenášené doklady jsou v podstatě vždy totožné. Stejně tak i výhody zavedení EDI (Electronic Data Interchange, tj. elektronická výměna dat)) jsou napříč celým podnikatelským prostředím velmi podobné. Značnou výhodou při spuštění EDI v e‑shopech je již existující EDI infrastruktura, dlouhodobě ověřená v segmentu FMCG. Rovněž zavedené sady zpráv běžně používané v tomto odvětví.

Nastartováním EDI komunikace je e-shop schopný v takřka reálném čase pracovat s velkou částí svých dodavatelů. Může pružněji reagovat na poptávku a řídit své skladové zásoby, vypočítává některé z benefitů EDI Milan Mikula, Solution Manager společnosti EDITEL CZ.

Z hlediska typu EDI zpráv se v e-shopech standardně používají především objednávky (ORDERS) a faktury (INVOICE). Postupně se etabluje i využívání dodacích listů (DESADV). Ostatní typy zpráv, například potvrzení objednávky (ORDRSP) či potvrzení příjmu zboží (RECADV), nejsou příliš rozšířené, i když někteří velcí hráči v oboru jejich zavedení zvažují. Naproti tomu málo využívaný je přenos kmenových dat, ačkoliv proces implementace EDI by ideálně měl začínat právě od jejich výměny. Zatím však napříč trhem neexistuje shoda ohledně stabilního datového modelu, který by definoval kmenová data a umožnil tak jejich snazší synchronizaci.

Jak by konkrétně mělo probíhat zavádění EDI v e-shopech a co je důležité nepodcenit? Rozhodně je potřeba začít postupně od nejčastěji využívaných typů zpráv. Nezbytná je intenzivní spolupráce s dodavateli, aby i oni byli motivováni pro přechod na EDI a přizpůsobili tomu náležitě své systémy. Důležité je popsat obchodní procesy, které by implementace EDI měla podporovat, a zajistit pro ni potřebnou podporu a prioritu ze strany vedení dané společnosti. Pominout nelze ani interní komunikaci ve firmě. Všechna oddělení, jichž se změna týká, by měla být vhodným způsobem připravena, popřípadě proškolena. Zásadní krok pak představuje výběr kompetentního poskytovatele služeb elektronické výměny dat.

Přechod na EDI komunikaci se zdá být v dnešní době pro internetové prodejce nutností. Milan Mikula situaci shrnuje takto:

Přestože na trhu působí v dané oblasti mnoho hráčů a udržet si marže je čím dál tím náročnější, obraty e-shopů v posledním období úspěšně narůstají. S tím však souvisí i neustále se zvyšující tlak na zefektivnění logistických procesů. Implementace EDI se v určité chvíli stává nevyhnutelnou, protože hledat úspory a zefektivňovat provoz je stále těžší.

Celý článek si můžete přečíst v tištěné podobě časopisu Systémy Logistiky č. 143, ročník 15.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.